Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

PELİN KİŞİOĞLU KALAN

PELİN KİŞİOĞLU KALAN
ODYOLOJİ , KONUŞMA ve SES BOZUKLUKLARI UZMANI

9 Haz 2013

Vokal kord nodüllerinde ses terapi teknikleri ilk seçenek tedavi olarak önerilmektedir .

Operasyon planlanan hastalarda dahi operasyon öncesi 4-6 hafta ses terapisi verilmesi önerilmektedir
Mc Crory ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada vokal kord nodülü tedavisinde ses terapisinin klinik olarak %70’den fazla oranda başarılı olduğunu ve terapi sonrası % 80 hastanın normal fonatuar fonksiyonlarına sahip olduklarını bildirmiştir.
Kazunori Mori 259 hastada 25 yıl süren takip ve tedavinin sonucunda, hastaların %57’sinde prepubertal dönemde, %87’sinde postpubertal dönemde iyileşme olduğunu bildirmiştir.
 Cerrahi tedavinin çocuk hastalarda kesinlikle kullanılmaması ve tek tedavi yöntemi olarak ses terapi tekniklerinin kullanılması önerilmektedir. Ayrıca çocuk hastalarda mutlaka psikiyatrik rehabilitasyon, ses terapisine eklenmelidir. Çocuklarda cerrahi tedavi için pubertenin beklenilmesi önerilmektedir . Vokal kord nodüllerinin tedavisinde ses terapi tekniklerinin etkinliği, bugün artık tartışılmaz olmuştur. Uygulanacak tedavi teknikleri hastadan hastaya değişiklik göstermektedir. Vokal kord nodüllerinde ses terapi tekniklerinin kullanılmasının amacı; Larenksi daha gevşek bir duruma getirmek ve sonrasında sesin eforsuz olarak kullanımını sağlamaktır. Bu nedenle tüm hastaların mesleki özelliklerinin ortaya konulması, sigara kullanımı, larengofarengeal reflü varlığı, kişinin psikojenik durumu gibi predispozan faktörlerin mutlaka göz önünde bulundurulması gerekmektedir
.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder